‘Een duurzaam Noordenveld bereik je niet alleen, daar heb je ook de bedrijven voor nodig’

Gemeente Noordenveld deed in 2020 mee als deelnemer aan het Koploperproject. Om een beeld te krijgen over welke stappen we als gemeente kunnen zetten om te verduurzamen. En om samen met bedrijven en ondernemers te werken aan duurzaamheid. Een bijzonder leerzaam proces, vinden bedrijvencontactfunctionaris en beleidsmedewerker Economische Zaken Maxim Romashuk en voormalig programmamanager duurzaamheid Jaap Lobbezoo.

Samen met bedrijven stappen zetten

‘We hebben gekeken of we stappen kunnen zetten samen met lokale bedrijven. En anders of we door een investering lokale bedrijven kunnen laten meeprofiteren, waardoor zij hun duurzaamheidsdoelen halen’, aldus Maxim. Waarop Jaap aanvult: ‘Een duurzaam Noordenveld bereik je niet als gemeente alleen, daar heb je partners voor nodig. Bovendien is het als gemeente goed om zelf de spiegel voor te houden en naar de eigen organisatie te kijken. Het Koploperproject is een mooie opstap om verduurzaming uit te rollen naar een grotere groep bedrijven.’

Programma Duurzaam Noordenveld

De gemeentelijke organisatie doet het best veel op het gebied van duurzaamheid, maar het is niet altijd even zichtbaar. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. We moeten laten zien wat we doen! Een leermomentje, volgens Maxim en Jaap. ‘Uit de scan die we deden in het Koploperproject kwam naar voren dat een gezamenlijke kapstok wordt gemist. We zijn binnen de gemeente bezig een programma duurzaamheid te maken. Onderwerpen als groen, water, toekomstbestendig werken, mobiliteit, afval en hergebruik komen hierin aan de orde. Dit wordt de kapstok waaraan verschillende projecten hangen. Binnen alle thema’s hebben ook bedrijven een rol. We gaan per thema bekijken hoe we de omgeving hierop kunnen laten aanhaken!’

Tanken met HVO100

De beschikbaarheid van HVO100 op de tank in Noordenveld is een voorbeeld van een samenwerking tussen gemeente en lokale bedrijven. Het begon tijdens het Koploperproject.

HVO100 Koploperproject

HVO100 is een brandstof van plantaardige oliën en vetten. Het kan getankt worden door auto’s die rijden op diesel en zorgt voor minder CO2-uitstoot. ‘Ons langere termijndoel is om het gehele wagenpark van de gemeente over te zetten op hernieuwbare energiebronnen, elektrisch en waterstof. Tijdens het Koploperproject zijn we benaderd door het lokale bedrijf Harkboot.nl. De boten van Harkboot draaien op HVO100, wat zorgt voor een CO2-reductie van 89% ten opzichte van diesel! Lastig voor deze ondernemer was dat ze niet lokaal konden tanken. Wij hadden als gemeente al wel nagedacht over een duurzaam wagenpark in de toekomst. Maar ons huidige wagenpark laten rijden op een transitiebrandstof zoals HVO100 hadden wij niet meteen voor de bril. Daar hebben we toen op ingespeeld. Door ons gezamenlijke tankvolume werd het voor een aanbieder, Tank S in Roden, interessant om een tankinstallatie hiermee te vullen. Een deel van ons eigen wagenpark rijdt inmiddels op HVO100. Dat levert een flinke CO2-reductie op.’

Een mooie dynamiek

Nog een samenwerking die is ontstaan tussen gemeente en lokale ondernemers zijn de zonnepanelen op het dak van de Health Hub in Roden. ‘De zonnepanelen zijn in Roden geproduceerd en aan de overkant van de straat op het dak geschroefd. Nu zitten we met elkaar om tafel om er een vervolgactie aan te geven. We hopen ook andere bedrijven te inspireren om lokale zonnepanelen te nemen. Hierin wordt ook Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) nauw betrokken. Je merkt dat het goed werkt als verschillende ondernemers bij elkaar ter rade gaan voor adviezen. De één is verder met bijvoorbeeld duurzame huisvesting, een andere ondernemer wil daarin ook stappen maken, maar heeft nog geen ervaring. Zo ontstaat een mooie dynamiek!’

Dit verhaal is afgeleid van een artikel wat op 4 mei 2021 is verschenen in De Krant in opdracht van gemeente Noordenveld. Ook de foto verscheen hierin.