Norg-West

Fysieke aanpak Norg-West: wateroverlast tegengaan

Toen de gemeente met het bewonersplatform plannen maakte voor Norg-West speelden er twee onderwerpen: We