Definitief Ontwerp vastgesteld voor fysieke aanpak Norg-West

In Norg-West wordt gewerkt aan de wateroverlast bij hevige regenbuien. In september organiseerden de projectgroep van de fysieke aanpak in Norg-West twee informatieavonden. Bijna 100 inwoners hebben deze avonden bezocht. De avonden waren georganiseerd vanuit zodat inwoners konden meedenken over het ontwerp voor de buurt. Hierin wordt de wateroverlast aangepakt en wordt bekeken wat nog meer gedaan kan worden binnen het beschikbare budget. Dit worden ook wel de ‘plussen’ van het project genoemd.

Wensen en ideeën fysieke aanpak

Deelnemers gaven bij de informatieavonden aan wat zij het liefst in hun wijk zien. Deze gekozen ‘plussen’ zijn waar mogelijk meegenomen en verwerkt in het definitieve ontwerp. Het college heeft dit ontwerp dinsdag 9 november vastgesteld.

Meest gekozen plussen

De inwoners hebben duidelijk een voorkeur voor ‘meer en beter groen’ (plus 3) en ‘een upgrade van de zuidelijke dorpsrand’ (plus 4). Deze zijn bij de avonden het meest gekozen.