Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen gaat om een goede balans tussen de winst uit je onderneming en de planeet. Met duurzaam ondernemen houd je binnen je bedrijf rekening met de effecten op je werknemers, het milieu en de samenleving. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Duurzame ondernemers aan het woord

Wat zijn de eerste stappen bij het verduurzamen van je bedrijfspand? Er is veel wat je kunt doen als bedrijf of onderneming. Bekijk in deze video welke stappen andere ondernemers uit Noordenveld hebben genomen.

Duurzame mobiliteit

Om je bedrijf te verduurzamen is het goed om te kijken naar de mobiliteit. Naar het vervoer van producten en medewerkers. Je bekijkt hoe jij met je bedrijf over stapt naar duurzame mobiliteit. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld elektrisch rijden, of rijden op waterstof of HVO 100. Ook kun je het gebruik van de fiets bij werknemers stimuleren.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is voor elke onderneming anders. Het betekent dat je als bedrijf goed bekijkt hoe jouw inkopen niet bijdragen aan klimaatverandering. Dat je bekijkt hoe je minder CO2-uitstoot veroorzaakt, door andere producten te kopen.

Een goede eerste stap is bedenken welke duurzame thema’s voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Vanuit daar kun je bepalen welke eisen je stelt aan de producten of diensten die je inkoopt voor je bedrijf.

Circulair ondernemen

Met circulair ondernemen haal je alles uit de grondstoffen die je gebruikt. Je zorgt ervoor dat je steeds minder weggooit, en steeds meer grondstoffen hergebruikt. Wil jij als ondernemer stappen zetten? Het Servicepunt Circulair kan helpen. Ze geven kosteloos advies en helpen je aan de juiste regionale of landelijke partners. Verder kunnen ze ook ondersteunen bij bijvoorbeeld het uitdenken van een nieuw bedrijfs- of vestigingsplan. 

Meedoen met duurzame projecten

Voor agrarische ondernemers

Voor agrarische ondernemers die willen verduurzamen kan Zon op Dak Drenthe interessant zijn. In deze pilot werken Provincie Drenthe en de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze samen met LTO-Noord. Met als doel de opwek van energie door zonnepanelen op daken van agrarische ondernemers stimuleren.

Voor bedrijven op een bedrijventerrein

Heb je een bedrijf op een bedrijventerrein in Noordenveld? Dan kan meedoen in het project Energieke Bedrijven Noordenveld interessant zijn voor jou. In dit project werken OCN/Parkmanagement en gemeente Noordenveld samen. Het doel is om te komen tot het verduurzamen van bedrijven op een bedrijventerrein. Je krijgt bij dit project ondersteuning en de mogelijkheden om kennis te delen over het verduurzamen van je bedrijf.

Ben je ondernemer en wil je contact met de gemeente?

Neem dan contact op met onze Bedrijvencontactfunctionarissen.

Wat doet de gemeente?

Ondernemers ondersteunen bij verduurzamen bedrijf

De gemeente ondersteunt ondernemers in Noordenveld met duurzaam ondernemen. Bijvoorbeeld samen met OCN/Parkmanagement binnen het project Energieke Bedrijven Noordenveld. Voor agrarische ondernemers is er de pilot Zon op Dak Drenthe. Hierin werkt gemeente Noordenveld samen met de gemeenten Tynaarlo, AA en Hunze, provincie Drenthe en LTO Noord. We stimuleren, faciliteren en ondersteunen agrarische ondernemers bij de realisatie van zonnepanelen.

Duurzaam inkopen

Als gemeente kopen we jaarlijks veel verschillende producten en diensten in. Daarom hebben wij, samen met verschillende ministeries, provincies, waterschappen en andere gemeenten, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend in december 2016. Hiermee willen we de effectiviteit en impact van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vergroten. Het houdt concreet is dat we wanneer het mogelijk is bij niet-Europese aanbestedingen lokale ondernemers betrekken voor producten of diensten. Voorbeelden zijn het project Centrumontwikkeling Roden en de inkoop van koffieautomaten binnen de gemeentelijke organisatie.

Centrumontwikkeling Roden: duurzame aanpak voor een klimaatbestendig centrum

Binnen het project Centrumontwikkeling Roden wordt het centrum van Roden klimaatbestendig gemaakt. Er komt meer groen, wat hittevorming tegengaat. En zorgt dat regenwater beter kan worden afgevoerd en opgeslagen. De aannemer voor dit project is mede gekozen door hun duurzame werkwijze.

Zo worden bij de werkzaamheden zoveel mogelijk elektrische machines gebruikt. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, gebruiken ze machines die werken op HVO-100. Dit is een type diesel, geproduceerd op basis van plantaardige oliën en restafval. Het gebruik ervan zorgt voor minder CO2-uitstoot. Verder worden de klinkers uit Heerenstraat Noord hergebruikt. Zo hoeven er geen nieuwe klinkers gemaakt te worden. Hiermee besparen we op grondstoffen én CO2-uitstoot. Door al deze maatregelen is tijdens de werkzaamheden, ten opzichte van een traditionele uitvoering, de CO2-uitstoot met 88% verlaagd!

Koffie met méér dan een lekkere smaak

Ook bij de aanschaf voor koffie binnen de gemeentelijke organisatie is gekozen voor een zo duurzaam mogelijke aanbieder. De koffie is Fair Trade geproduceerd en komt in composteerbare verpakkingen. De leverancier probeert gebruikte koffie om te zetten in biobrandstof en zijn wagens rijden op hernieuwbare diesel. Verder zorgen ze met de ontmanteling van oude apparaten voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.