Energieke Bedrijven Noordenveld

Overstappen naar duurzame energie is van steeds groter belang om klimaatverandering tegen te gaan. Het draagt ook bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijven. Steeds meer bedrijven willen zich inzetten om te verduurzamen. Het project Energieke Bedrijven Noordenveld helpt bedrijven met stappen zetten.

Energie en kennis delen

OCN/Parkmanagement, gemeente Noordenveld en provincie Drenthe werkten samen in een van de vier pilots binnen het project Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035. In december 2021 startte het hieruit vloeiende project Energieke Bedrijven Noordenveld. Het doel van dit project is om te komen tot duurzame bedrijven op bedrijventerreinen. Binnen dit project zetten we samenwerkingsvormen op waarin deelnemende bedrijven energie en kennis met elkaar delen.

Wat doen we voor jou?

Samen gaan we op zoek naar verduurzamingskansen die bij jouw bedrijf passen.

Zonnepanelen installeren

Deelnemende bedrijven starten met een energiescan, om te bekijken welke besparing en opwek er mogelijk is. Vervolgens wordt vanuit daar bekeken wat per bedrijf het beste gedaan kan worden. Provincie Drenthe ondersteunt met de kennis vanuit het programma Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035. Hierin onderzoekt de provincie aan de hand van vier pilots wat de beste manier is om een bedrijventerrein energieneutraal te laten worden. Gemeente Noordenveld ondersteunt bedrijven met kennis, middelen en bij duurzame maatregelen. Denk hierbij aan:

  • Installatie zonnepanelen op bedrijfsdaken;
  • Bedrijfsgebouwen isoleren;
  • Het wagenpark elektrificeren;
  • Het organiseren van collectieve inkoop of andere gezamenlijke energieprojecten.

 OCN/Parkmanagement brengt ondernemers met elkaar in contact, zodat zij elkaar kunnen inspireren en verder helpen. 

Meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Bas de Jager, Parkmanager namens OCN, via 06 – 41 90 49 44 of basdejager@OCN-Noordenveld.nl.