Zon op Dak Drenthe voor agrariërs

Provincie Drenthe en de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze werken samen met LTO in de pilot Zon op Dak Drenthe. Met als doel de opwek van energie door zonnepanelen op daken van agrarische ondernemers stimuleren.

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen

Met het project Zon op Dak willen we hulp bieden bij het maken van plannen voor zon op daken van boerenbedrijven. Voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen. Zon op Dak stimuleert, faciliteert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de realisatie van zonnepanelen op agrarische daken.

Jouw agrarische onderneming verduurzamen

De eerste stap binnen Zon op Dak is het in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Dit doen wij door een Quick Scan en een Adviesrapport per bedrijf. Je krijgt ook advies over mogelijke subsidies die je kunt aanschrijven, zoals SDE++ en de ISDE regeling. Binnen dit project combineren we de bedrijfsspecifieke benadering met advies over de gevraagde netverzwaring en capaciteitsuitbreiding in dit gebied.

Zo helpen wij jou binnen Zon op Dak Drenthe met het wegnemen van barrières. En brengen we knelpunten in beeld rondom netverzwaring en netuitbreiding. Ons doel is de maximale benutting van agrarische daken voor de opwek van zonne-energie in 2030. Lees hier meer.

Meer weten en meedoen?

Kijk dan op de pagina Zon op Dak Drenthe van LTO Noord en meld je aan