Energieke Buurten

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn, dit wordt beschreven in onze Omgevingsvisie. Dit betekent onder meer dat alle energie die bewoners en bedrijven gebruiken, uit duurzame energiebronnen komt.

Gemeente Noordenveld heeft hiervoor de Warmtevisie Noordenveld geschreven. Hierin staat hoe we als gemeente stapsgewijs overgaan van aardgas op duurzame energiebronnen.

Samen met een aantal wijken nemen we al voor 2030 stappen richting een aardgasvrije toekomst. Deze wijken staan ook beschreven in de Warmtevisie Noordenveld en noemen we de Energieke Buurten. Deze buurten zijn: Roderwolde e.o., Norg-West, Peize Kortland, Vijfde Verloting en Hullenveld. Wij werken nauw samen met de inwoners van deze wijken en lokale energiecoöperatie Noordseveld. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid (en biobased/circulair).

Duurzame stappen in de Energieke Buurten

Per buurt is of wordt een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Dit WUP is een uitwerking van de Warmtevisie Noordenveld. Het is bedoeld als een richtlijn en handleiding voor de bewoners naar een duurzame warmteoplossing in de wijk. Dit is nodig aangezien vanaf 2050 geen aardgas meer wordt geleverd. De WUP van de Energieke Buurten Roderwolde, Norg-West en Peize Kortland zijn eind 2023 vastgesteld. De volledige versie van deze WUPS kunt u lezen door hieronder op de Energieke Buurt te klikken.

Nu is het tijd voor verdere actie!

Woon je in een Energieke Buurt maar weet je niet waar je moet beginnen met verduurzamen? Maak gratis een afspraak met een onafhankelijke energieadviseur via onderstaande button:

Maak afspraak met onafhankelijke energieadviseur

De Energieke Buurten in Noordenveld stellen zich aan je voor via onderstaande pagina’s. Hier vind je per Energieke Buurt informatie.

Afgeronde projecten energieke buurten

Ook actief worden als wijk?

Bewonersplatform Energiek Roderwolde vertelt je graag hoe zij dit hebben aangepakt. Neem contact op met info@energiekroderwolde.nl.

Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de extra wijken, waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn. In de warmtevisie staan ook de wijken genoemd waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Staat uw wijk er niet bij maar wilt u wel stappen zetten? Neem vooral contact met ons op, dan kijken wij samen of er alsnog ondersteuning mogelijk is.