Energieke Buurten

In het project Energieke Buurten werken we sinds 2018 samen met inwoners en lokale energiecoöperatie Noordseveld aan de energietransitie. In 2021 sloten ECN en gemeente Noordenveld hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. We gaan in Noordenveld voor wijken met woningen zonder aardgas. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid.

Duurzame stappen in de Energieke Buurten

Noordenveld wil in 2040 energieneutraal zijn, dit wordt beschreven in onze Omgevingsvisie. Overstappen van aardgas naar schone, hernieuwbare energie is hierin een belangrijk onderdeel. De Warmtevisie Noordenveld noemt een aantal wijken waar we voor 2030 starten met stappen richting een aardgasvrije toekomst. Dit zijn de Energieke Buurten. Er worden in de Warmtevisie worden alternatieve manieren van warmteopwekking genoemd. Deze onderzoeken wij samen met de inwoners van de Energieke Buurten.

De Energieke Buurten in Noordenveld stellen zich aan je voor via onderstaande pagina’s. Hier vind je per Energieke Buurt informatie.

Energiek Roderwolde

Energiek Norg-West


Energiek Peize-Kortland

Ook actief worden als wijk?

Bewonersplatform Energiek Roderwolde vertelt je graag hoe zij dit hebben aangepakt. Neem contact op met info@energiekroderwolde.nl.

Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de extra wijken, waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn. In de warmtevisie staan ook de wijken genoemd waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten.

Stronghouse

Noordenveld doet mee met het Europese project Stronghouse. Het doel van dit project is om manieren te ontwikkelen om het verduurzamen van koopwoningen te stimuleren. ‘Sustainable housing for Strong Communities’. Deelnemers van het project leren van elkaar. Wij brengen onze ervaringen uit het project Energieke Buurten mee. Deelnemers zijn provincie Drenthe en gemeenten en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden.