Energiek Norg-West

Energiek Norg-West logo

Mooie Buurt He

Een groep enthousiaste buurtbewoners zijn wij in 2019 het bewonersplatform Energiek Norg-West gestart. Onder de naam Mooie Buurt He!?. In deze Facebookgroep houden we buurtgenoten op de hoogte. Word je ook lid?

Wij werken actief samen met de gemeente en Energiecoöperatie Noordseveld om de buurt te verduurzamen. We richten ons primair op energie besparen: wat je niet verbruikt levert direct geld op en hoef je ook niet op te wekken. Het gaat om meer dan alleen geld, ook een hoger comfort is veel waard, tenslotte woon je er elke dag.

Wijkuitvoeringsplan

Onze buurt gaat natuurlijk niet zomaar van het aardgas. Deze overgang vraagt om een goede voorbereiding. Per Energieke Buurt is er een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Een uitwerking van de Warmtevisie Noordenveld. Het wijkuitvoeringsplan is bedoeld als een richtlijn en handleiding voor de bewoners bij het verduurzamen van de woning en het maken van de overstap naar een duurzame warmtebron. 

Vastgesteld WUP
Wellicht heb je tijdens één van de bewonersavonden mee gedacht over het WUP en daarmee bijgedragen aan de totstandkoming van het wijkuitvoeringsplan. Na het opstellen van het WUP hebben alle bewoners van Norg-West een samenvatting van het WUP Norg-West per post ontvangen. Na een reactietijd is het wijkuitvoeringsplan eind 2023 vastgesteld. Het vastgestelde WUP is in te zien via onderstaande button:

Tijd voor actie!
Met het vastgestelde WUP in de hand, is het nu tijd voor actie! In samenwerking met Mooie Buurt He organiseert Duurzaam Noordenveld verschillende initiatieven om de bewoners te helpen verduurzamen. Houd DuurzaamNoordenveld.nu in de gaten voor nieuws!

Wil jij je aansluiten bij Energiek Norg-West? Je bent welkom!

Stuur bij interesse een e-mail naar Sake, via sakevandijk@gmail.com

Fysieke aanpak Norg-West: Wateroverlast tegengaan

Toen de gemeente met het bewonersplatform plannen maakte voor Norg-West speelden er twee onderwerpen:

  • Energieke Buurt: samen kijken naar duurzame vormen van energie en manieren om energie te besparen, passend bij de woningen in Norg-West. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, hybride pompen en het verbeteren van isolatie.
  • Fysieke aanpak: het aanpakken van de wateroverlast tijdens hevige regenval. En de openbare ruimte inrichten voor de toekomst.

We zagen kans om deze onderwerpen samen op te pakken. In 2020 en 2021 heeft LAOS Landschapsarchitecten de plannen uitgewerkt. Het fysieke deel gaat vooral over het terugdringen van de wateroverlast. Dit is erg belangrijk voor de buurt, daarom starten we daar zo snel mogelijk mee!

Start fysieke aanpak: regenwaterafvoer afkoppelen

De wateroverlast tijdens hevige regenval in Norg-West is groot. De aanpak moet dus ook groot zijn. We koppelen waar mogelijk de regenpijp in voortuin en in achtertuin aan op het hemelwaterriool, zodat het water beter wegstroomt. Buiten Norg-West gebeurt ook al het nodige. Zo is de regenwaterafvoer van het dak van De Brinkhof afgekoppeld, wordt de omgeving en de Vijversburg afgekoppeld en stroomt de Fabrieksvijver beter door.

Definitief onderwerp aanpak Norg vastgesteld

Op dinsdag 9 november heeft het college het Definitief Ontwerp voor Norg-West vastgesteld. Norg krijgt een duurzaam systeem voor het bufferen, infiltreren en afvoeren van regenwater. Aanleiding hiervoor is de wateroverlast tijdens hevige regenval. De gemeente maakt voor heel Norg een plan dat de komende jaren tot verbetering van het afvoersysteem van regenwater zal leiden. Voor de wijk Norg-West staan een aantal maatregelen op papier: de aanleg van een regenwaterriool, verbeterde drainage van de wijk; buffervijvers voor een vertraagde afvoer door de Tonkensloot te vergroten in breedte. Om dit te realiseren moet een deel van de straten op de kop. Hierin ligt de kans om de openbare ruimte een opfrisbeurt te geven. Dat is nodig want bewoners vinden het groen in de wijk sleets en ervaren op sommige plekken een krapte aan parkeerplaatsen. Dit document beschrijft en verbeeldt het ontwerp voor de openbare ruimte.

Contactpersoon project fysieke aanpak Norg-West

De projectleider van de fysieke aanpak in Norg-West is Rients Turkstra. Neem voor vragen contact met hem op via rients@Turkstraadvies.nl.

Veelgestelde vragen

Kunnen huurders ook meedoen met Energiek Norg-West?

Jazeker! Huurders zijn voor aanpassingen aan hun woning weliswaar afhankelijk van Actium, maar ze kunnen verder meedoen aan acties, aan collectieve zonnedaken en ze kunnen meepraten over hun leefomgeving. En omdat Actium deel uitmaakt van het platform zullen ze zeker gehoord worden.

Wat doen ik als inwoner zelf, en wat doen we samen?

In principe bent u gewoon eigen baas. U kunt zelf bepalen wat u zelf wilt doen, en wat u met anderen samen wilt doen. Samenwerken heeft als voordeel dat er meer kennis opgebouwd wordt. Bijvoorbeeld over de keuze van materialen. En dat samen een bedrijf inhuren tot financieel voordeel kan leiden.

Moet ik ergens lid van zijn om mee te doen met Energiek Norg-West?

Nee hoor, iedereen mag zo meedoen. Mocht er bijvoorbeeld een collectief zonnedak komen op termijn en u wilt daaraan meedoen, dan zult u wel lid moeten worden van dat collectief. Daarover komt meer informatie als we met collectieve voorzieningen starten.

Wat kost het om mee te doen met Energiek Norg-West?

Het kost niks om mee te doen. Je doet wel veel kennis op over de mogelijkheden om de woning te verbeteren. Verder kunt u meepraten over de woonomgeving en proberen zaken aangepast te krijgen. Investeringen in uw woning betaalt u zelf. Wij helpen wel mee met het bepalen van welke maatregelen het meest voordelig en geschikt zijn en met het uitzoeken van financiering en subsidies.

Waarom doen jullie dit project?

Het besparen van energie en het overschakelen op een duurzame energievoorziening gaat ons allemaal aan, maar het is niet ieder voor zich. De gemeente en Energiecoöperatie Noordseveld hebben daarom het initiatief genomen voor een buurtaanpak. We denken dat de buurt Norg-west een mooie eenheid vormt om samen aan de slag te gaan. Het project Energiek Norg-West vormde samen met Energiek Roderwolde de start van de buurtaanpak.

We kiezen voor een integrale aanpak. Dus ook de woonomgeving wordt meegenomen en iedereen mag meedoen, en moet ook mee kunnen doen. We willen zoveel mogelijk mensen op weg helpen en meehelpen. Bij het energiezuiniger en comfortabeler maken van hun woning. Zodat we straks allemaal zijn voorbereid op stijgende energieprijzen en het eind van het aardgastijdperk.