Duurzame energie

De aarde warmt op en dat willen we voorkomen. Dat kan alleen als we geen dingen meer doen die slecht zijn voor het klimaat. Hier hoort bij dat we zuiniger omgaan met energie, en overstappen van aardgas naar hernieuwbare warmtebronnen.

Wat betekent wonen zonder aardgas?

Aardgasloos wonen betekent een grote verandering voor je woning. Ongeveer 80% van je gasverbruik gaat naar het verwarmen van de woning, 20% naar het gebruik van warm water. Een klein percentage wordt gebruikt voor het koken.

Alternatieven voor aardgas

Het gebruik van gas kan vervangen worden door andere bronnen. Er zijn drie manieren, met daarbinnen meerdere opties:

  1. Individuele oplossingen, zoals volledig elektrisch verwarmen van de woning;
  2. Het gebruik van een alternatief duurzaam gas, zoals groengas of biogas;
  3. Aansluiten op een warmtenet.

Verder is het mogelijk om twee technieken die hierboven staan te combineren. Dat heet een ‘hybride alternatief’. In de Warmtevisie Noordenveld lees je meer hierover. Niet alle alternatieve manieren zijn geschikt voor elke woning of wijk. Dat hangt af van het soort woning, het bouwjaar, de isolatie, het gebruik van verwarming en warm water. Je kunt nu al wel verschillende maatregelen nemen om straks aardgasvrij te wonen. Dit hoeft niet in één keer, maar kan vaak in meerdere stappen en over meerdere jaren worden gedaan.

Wat doet de gemeente zelf?

Warmtevisie Noordenveld

De overstap naar duurzame energie is een grote stap. Wij hebben hierin daarin een belangrijke rol gekregen, zoals het opstellen van de transitievisie warmte, ofwel de Warmtevisie Noordenveld. Een plan dat beschrijft welke stappen nodig zijn om huizen in Noordenveld aardgasvrij te maken. Binnen het project Energieke Buurten zetten wij met drie wijken al de eerste stappen in een aardgasvrije richting.

Regionale Energie Strategie Drenthe (RES)

Nederland heeft als doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Door 30 regio’s zijn regionale energiestrategieën (RES) gemaakt. Daarin staat hoe deze regio’s meehelpen om de landelijke doelstelling te halen. RES-regio Drenthe is één van deze regio’s. Binnen RES-regio Drenthe werken provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten (waaronder Noordenveld), vier waterschappen en netbeheerders samen. In de RES 1.0 staan onze gezamenlijke bijdragen beschreven voor het verminderen van de CO2-uitstoot en ons aardgasgebruik. Door opwekking van elektriciteit door zonne-energie op dak en land, windenergie op land en de inzet van regionale duurzame warmtebronnen.

Duurzame energie binnen de gemeente

We hebben zonnepanelen geplaatst op verschillende gemeentelijke gebouwen. Waaronder multifunctionele ruimte De Brinkhof, Sporthal De Hullen, Dorpshuis Peize, MFA Roderwolde, Sporthal Veenhuizen en het gemeentehuis in Roden. Hiermee werken wij aan het duurzamer opwekken van onze eigen energie. Verder staat bij De Brinkhof een HT Warmtepomp.

Verder willen we alle openbare verlichting omzetten naar zuinige Ledlampen. Ook binnen onze eigen gebouwen vervangen we zoveel mogelijk verlichting door Ledlampen. Hierin hebben we al flinke stappen gezet. Zo is De Brinkhof volledig verlicht met Ledlampen.