Energiek Roderwolde wil Proeftuin Aardgasvrije Wijken worden

Gemeente Noordenveld heeft namens bewonersplatform Energiek Roderwolde een Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) aanvraag ingediend. Om de verduurzaming van woningen binnen Energiek Roderwolde mogelijk te maken. En de aanleg van een warmtenet voor de kern van Roderwolde. Het aardgasvrij maken van de buurt is het uiteindelijke doel.

Met mekaor zunig met energie

De PAW subsidie komt van het rijk en is er om wijken te ondersteunen van het aardgas af te gaan. De aanvraag van Energiek Roderwolde heeft als titel ‘Met mekaor zunig met energie’. Omdat binnen de aanvraag inwoners van het dorp én het buitengebied samenwerken aan het verduurzamen van hun omgeving. Leden van het bewonersplatform gingen langs bij buurtgenoten om te vragen of zij deze aanvraag ondersteunen. Meer dan de helft heeft daarop direct steun betuigd, wat het draagvlak toont.

Aanleg LT-warmtenet en methodische isolatieaanpak

Er staan twee aanpakken om aardgasvrij te worden in de aanvraag. De aanleg van een Laagtemperatuur Warmtenet en een methodische isolatieaanpak. De bron voor het warmtenet is het water uit de Schipsloot. Deze ligt tegenover de oude molen en is te zien op de afbeeldingen bij dit bericht. Schepen voerden hier vroeger de grondstoffen voor meel en olie aan. Dezelfde Schipsloot kan nu worden gebruikt om energie uit te halen. Het water uit de sloot wordt dan opgewarmd door een collectieve warmtepomp.

Voor een LT-warmtenet is het noodzakelijk dat woningen goed geïsoleerd zijn. De woningen en gebouwen zijn allemaal erg verschillend. Waardoor verschillende werkzaamheden rondom isolatie nodig zijn. Daarom is gekozen om te werken met een methodische isolatieaanpak. Deze bestaat uit een ‘plan, do, check, act’ cyclus. Dit houdt in dat er planmatig aan het isoleren van de woningen gewerkt wordt, met steeds evaluatiemomenten en afstemming met de buurt.

Bewonersplatform Energiek Roderwolde

Inwoners van Roderwolde en omliggende dorpen hebben zichzelf verenigd in bewonersplatform Energiek Roderwolde. Energiek Roderwolde is onderdeel van het project Energieke Buurten. Hierin werkt gemeente Noordenveld samen met Energiecoöperatie Noordseveld en bewonersplatforms van drie buurten aan verduurzaming van de buurt. Samen zetten ze stappen naar een aardgasvrije buurt.