Fysieke aanpak Norg-West: wateroverlast tegengaan

Toen de gemeente met het bewonersplatform plannen maakte voor Norg-West speelden er twee onderwerpen:

  • Energieke Buurt: samen kijken naar duurzame vormen van energie en manieren om energie te besparen, passend bij de woningen in Norg-West. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, hybride pompen en het verbeteren van isolatie.
  • Fysieke aanpak: het aanpakken van de wateroverlast tijdens hevige regenval. En de openbare ruimte inrichten voor de toekomst.

We zagen kans om deze onderwerpen samen op te pakken. In 2020 en 2021 heeft LAOS Landschapsarchitecten de plannen uitgewerkt. Het fysieke deel gaat vooral over het terugdringen van de wateroverlast. Dit is erg belangrijk voor de buurt, daarom starten we daar zo snel mogelijk mee!

Start fysieke aanpak: regenwaterafvoer afkoppelen

De wateroverlast tijdens hevige regenval in Norg-West is groot. De aanpak moet dus ook groot zijn. We koppelen waar mogelijk de regenpijp in voortuin en in achtertuin aan op het hemelwaterriool, zodat het water beter wegstroomt. Buiten Norg-West gebeurt ook al het nodige. Zo is de regenwaterafvoer van het dak van De Brinkhof afgekoppeld, wordt de omgeving en de Vijversburg afgekoppeld en stroomt de Fabrieksvijver beter door.

Definitief onderwerp aanpak Norg vastgesteld

Op dinsdag 9 november heeft het college het Definitief Ontwerp voor Norg-West vastgesteld. Norg krijgt een duurzaam systeem voor het bufferen, infiltreren en afvoeren van regenwater. Aanleiding hiervoor is de wateroverlast tijdens hevige regenval. De gemeente maakt voor heel Norg een plan dat de komende jaren tot verbetering van het afvoersysteem van regenwater zal leiden. Voor de wijk Norg-West staan een aantal maatregelen op papier: de aanleg van een regenwaterriool, verbeterde drainage van de wijk; buffervijvers voor een vertraagde afvoer door de Tonkensloot te vergroten in breedte. Om dit te realiseren moet een deel van de straten op de kop. Hierin ligt de kans om de openbare ruimte een opfrisbeurt te geven. Dat is nodig want bewoners vinden het groen in de wijk sleets en ervaren op sommige plekken een krapte aan parkeerplaatsen. Dit document beschrijft en verbeeldt het ontwerp voor de openbare ruimte.

Contactpersoon project fysieke aanpak Norg-West

De projectleider van de fysieke aanpak in Norg-West is Rients Turkstra. Neem voor vragen contact met hem op via rients@Turkstraadvies.nl.