Goede ideeën voor een toekomstbestendig platteland? Meld je aan voor het plattelandscafé!

De Lokale Actie Groep Drenthe (LAG) organiseert op donderdag 14 september aanstaande een plattelandscafé in Norg voor een toekomstbestendig platteland in Drenthe. Heb jij als inwoner, ondernemer of organisatie in de Provincie Drenthe een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland? Wees welkom bij MFC ‘de Brinkhof’ in Norg, tussen 17.00 uur en 21.00 uur.

De LAG is op zoek naar projectideeën op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat. Denk aan een nieuw zorginitiatief, innovaties in bedrijfsvoering, een circulaire en duurzame voorziening of een samenwerkingsproject van bedrijven. Het plattelandscafé wordt georganiseerd om projectideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Aanvragen voor het nieuwe LEADER -programma voor Drenthe kunnen in het najaar van 2023 worden ingediend.

LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Het programma is bedoeld voor het opwekken van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. Een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio: van inwoners, ondernemers en gemeenten. Het aanjagen en beoordelen van projectinitiatieven doet de Lokale Actiegroep (LAG) op basis van een Lokale Ontwikkelstrategie. Zij zijn namens inwoners, ondernemers en gemeenten trekker van het programma en zorgen voor verbinding en samenwerking. Meer informatie is te vinden via www.leaderdrenthe.nl