Nieuwe gemeentewerf wordt zo circulair mogelijk

Circulariteit binnen de nieuwe gemeentewerf

Gemeente Noordenveld is bezig met plannen voor een nieuwe gemeentewerf. Duurzaamheid en circulariteit spelen hierin een grote rol. De uitvoerder van dit project is Bouwgroep Dijkstra Draisma. De nieuwe gemeentewerf bestaat uit verschillende onderdelen. Zoals een gemeentewerf met stalling en werkplaatsen voor het gemeentelijke wagenpark en het werfterrein met bijvoorbeeld de voorzieningen voor de gladheidsbestrijding. Verder wordt ook het afval brengstation voor inwoners onderdeel van de nieuwe gemeentewerf.

Energieneutraal

Het uitgangspunt voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf en het brengstation is circulariteit. Dit houdt in dat zoveel mogelijk gebouwd wordt met hergebruikte materialen. De benodigde elektriciteit voor het gebouw wordt ter plekke, duurzaam opgewekt. Het wordt niet aangesloten op het aardgasnet. Op deze manier wordt zo energieneutraal mogelijk gebouwd. Verder zorgen we voor een bijna 100% circulaire kringloop van al het water in en rondom het plangebied. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen en te gebruiken.

Het afval brengstation: focus op circulariteit

In het nieuwe afval brengstation ligt de focus circulariteit. We richten ons namelijk op het inzamelen van ‘nieuwe grondstoffen’. We willen in het brengstation binnen de nieuwe gemeentewerf de afvalstoffen die inwoners brengen nog beter scheiden. Zodat er hieruit nieuwe grondstoffen ontstaan. Deze kunnen vervolgens hergebruikt worden.

Tijdlijn van het project

Een schetsontwerp van de nieuwe gemeentewerf is gemaakt en wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Hierbij betrekken we de toekomstige gebruikers (medewerkers en bezoekers) en de omliggende bedrijven. Het definitieve ontwerp moet in april 2022 gereed zijn. De oplevering en ingebruikname van de nieuwe gemeentewerf staan gepland voor juni 2023.