Omgaan met Netcongestie: Inspiratiegids en Praktijkvoorbeelden voor Zon-projecten

Initiatiefnemers en eigenaren van zon-projecten krijgen steeds vaker te maken met beperkingen op de transportcapaciteit van het openbare stroomnet. Deze netcongestie kan er voor zorgen dat projecten hun geproduceerde energie niet of vermindert terug mogen leveren aan het net. Om een zonnestroom systeem te kunnen realiseren in het geval dat netcongestie speelt, moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Er is een inspiratiegids ontwikkelt waar oplossingsrichtingen voor kleinschalige zon-projecten die te maken hebben of krijgen met netcongestie zijn opgenomen. Bij elke oplossingsrichting zijn projectvoorbeelden meegenomen waarbij de betreffende oplossing in de praktijk is toegepast.

Klik hier voor meer informatie over netcongestie, flexibel energieverbruik en opslag van energie.