Subsidies

Verduurzamen brengt veel voordelen met zich mee. Hierin investeren is goede stap voor de toekomst. Gelukkig zijn er tal van subsidies en leningen om dit mogelijk te maken. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Voor particulieren en voor bedrijven.

Voor particulieren

Duurzame woningen

Drents Energieloket: Overzicht van subsidies in Noordenveld

Op het Drents Energie Loket vind je passende subsidies voor woningeigenaren en VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Er is veel mogelijk! Wist je bijvoorbeeld dat je als particulier op de aanschaf van één isolatiemaatregel subsidie kunt aanvragen? Dit is de ISDE subsidie.

Verbeter je huis: Energiesubsidiewijzer

Op Verbeter je Huis kun je met de Energiesubsidiewijzer als particulier en/of als VvE bekijken welke subsidies en leningen mogelijk zijn binnen jouw gemeente.

ISDE subsidie voor woningeigenaren

Ben je woningeigenaar? Dan kun je de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) aanvragen. Met de ISDE-subsidie kun je ongeveer 30 procent van de gemaakte kosten terugkrijgen. Je moet daarvoor binnen een jaar 2 of meer delen van je huis laten isoleren: dak, buitenmuren, vloer of ramen. Je mag ook één isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

Energiebespaarlening

Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds kun je een maximaal bedrag van € 65.000,- lenen voor energiebesparende maatregelen in je woning. Je kunt het geld ook gebruiken voor zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat dit in combinatie met isolatie of HR++-glas moet worden uitgevoerd.

SNN Subsidie Waardevermeerdering

Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. 

Subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen

Voor inwoners in Drenthe met een inkomen tot € 34.100 is de subsidie Energiebesparende isolatiemaatregelen Drenthe beschikbaar!

Duurzame buurt of omgeving

GroenDoen fonds voor buurten

Het GroenDoen fonds is bedoeld voor mensen die samen hun omgeving willen vergroenen. Initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van 500 tot 5000 euro. 

Duurzame mobiliteit

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren

Van 2020 tot 2025 subsidieert het Rijk de aanschaf of lease van een volledig elektrische auto in de kleine of compacte middenklasse. De subsidie in 2022 is alleen beschikbaar als de koop- of leaseovereenkomst van de elektrische personenauto is afgesloten op of na 1 januari 2022. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op jouw naam staan. Tip: de auto hoeft nog niet geleverd te zijn of op uw naam geregistreerd te staan om een subsidieaanvraag in te dienen. Vanaf 3 januari 2022 kan deze subsidie worden aangevraagd.

Voor bedrijven, stichtingen of verenigingen

Ondernemers en bedrijven

Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

MKB-ondernemers die aan de slag willen met energiebesparing in hun onderneming kunnen vanaf 28 februari maximaal 30.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het is een subsidie van de provincie Drenthe van in totaal 1 miljoen euro.

Energiefonds Drenthe

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen hun gebouw(en) verduurzamen met behulp van rentevrije leningen via het Energiefonds Drenthe. Het Energiefonds Drenthe biedt de zogeheten maatschappelijk energielening aan tot een bedrag van 200.000 euro.

Stichting DOEN

Stichting DOEN ondersteunt initiatieven die zich richten op een van de volgende drie thema’s: groen, sociaal en creatief. Binnen deze thema’s hebben zij programma’s die zich op specifieke sectoren richten, met verschillende criteria voor aanvragen.

Leningen en financieringen van Energiefonds Drenthe

Het Energiefonds Drenthe financiert maatregelen van bedrijven waarmee de CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Ze hebben verschillende leningen en financieringsmogelijkheden voor bedrijven in Drenthe. Ook is er een Garantie Energiestudie voor energie-intensieve bedrijven.

Ik Ben Drents Ondernemer helpt je bedrijf vergroenen

Waar begin je als je als bedrijf wilt vergroenen? Ik Ben Drents Ondernemer kan je helpen. Zo kun je in gesprek met adviseurs, en zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

Subsidies Samenwerkingsverband Noord Nederland

In Noord Nederland zijn verschillende subsidies beschikbaar voor ondernemers die willen verduurzamen.

ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers (ook VvE’s) die hun gebouw of te verhuren woning willen verduurzamen kunnen ook de ISDE subsidie aanvragen. Dit kan voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Oplossingen bij netcongestie

Bedrijven met een grootzakelijke aansluiting kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke oplossingen bij transportschaarste van elektriciteit, ook wel afnamecongestie genoemd. Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden op het moment dat er geen aansluiting of uitbreiding op het elektriciteitsnetwerk mogelijk is. Kijk voor mee informatie op de website www.provincie.drenthe.nl/netcongestie

Vereniging van Eigenaren

Energiebespaarlening voor VvE’s

De VvE Bespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is bedoeld voor VvE’s die gebouwen of appartementencomplexen willen verduurzamen.

Subsidies energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Het RVO heeft verschillende maatregelen die VvE’s kunnen nemen om woningen te verduurzamen.

Energiesubsidiewijzer van Verbeter je huis

Op Verbeter je Huis kun je met de Energiesubsidiewijzer als particulier en/of als VvE bekijken welke subsidies en leningen mogelijk zijn binnen jouw gemeente.

Agrarische ondernemers

Zon op Dak Drenthe

Zon op Dak Drenthe stimuleert, faciliteert en ondersteunt agrarische ondernemers in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en AA en Hunze bij de realisatie van zonnepanelen op agrarische daken.

Melkveehouderijen in Drenthe

Heb je een agrarische onderneming en wil je verduurzamen? er zijn verschillende onderdelen waar dat kan. Bodem, Water, Kringlopen, Koeien, biodiversiteit, landschap of energie. Duurzame Melkveehouderijen Drenthe biedt cursussen, workshops en subsidies.

Organisaties, stichtingen en verenigingen

Stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Zij kunnen de subsidie (deels) aanvragen voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Verder is de subsidie bedoeld voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Donatieprogramma van de NAM voor stichtingen en verenigingen

De NAM heeft een donatieprogramma met twee sporen. Deze kunnen aangevraagd worden door stichtingen en verenigingen. De twee sporen zijn:
1. Ondersteuning van leefbaarheidsprojecten en dorpsevenementen in leefgemeenschappen die grenzen aan productie-, behandeling- of opslagfaciliteiten van de NAM,
2. Ondersteuning bij de verduurzaming van sociaal, maatschappelijke accommodaties. Denk aan ontmoetingsplaatsen zoals bijvoorbeeld dorpshuizen, buurthuizen en sportkantines.

Overig

Solar caport

Een ‘solar carport’ realiseren met meer dan twintig parkeerplaatsen? Initiatiefnemers die solar carports willen realiseren kunnen een maximaal bedrag van 50.000 euro vragen voor bijvoorbeeld ‘kosten voor de aanleg en versteviging van de fundering’ via de Provincie Drenthe. De regeling gaat open vanaf oktober 2023.