Tegemoetkoming €800,- voor lage inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Omdat dit bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen kan leiden, wil de Rijksoverheid deze huishoudens compenseren met een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro.

Inwoners met een bijstandsuitkering

Inwoners die een bijstandsuitkering van gemeente Noordenveld ontvangen, krijgen in april bericht van ons. Dan horen zij of ze iets moeten doen om het bedrag te ontvangen.

Inwoners met een laag inkomen maar zonder bijstandsuitkering

Inwoners die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen met een laag inkomen en om IOW- en AOW-gerechtigden (zonder aanvullend pensioen). Deze inwoners ontvangen de tegemoetkoming niet automatisch en moeten deze zelf aanvragen. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan nu nog niet.

Aanvragen kan pas als we meer weten

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe gemeenten de tegemoetkomingsregeling gaan uitvoeren. Binnenkort krijgen we hierover meer informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodra er meer duidelijk is, zullen wij inwoners informeren over hoe ze de tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Heeft u nu een betalingsprobleem?

Heb je nu moeite om de energierekening te betalen? Probeer eerst zelf met de energiemaatschappij een betalingsregeling te treffen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de Noordenveldwerkers van de gemeente. Zij zijn telefonisch te bereiken op 088 – 050 88 84 en per e-mail op vroegeropaf@noordenveld.nl.

Je energieverbruik verminderen? De Energiecoach geeft handige tips

De Energiecoach komt kosteloos langs bij jou thuis en geeft tips. Maak een afspraak via info@noordseveld.nl