Warmtevisie Noordenveld vastgesteld

Wij willen als gemeente met inwoners stappen zetten richting een aardgasvrije toekomst. De Warmtevisie Noordenveld is hierbij belangrijk. Samenwerken staat in dit plan voorop. Het doel is om stap voor stap over te gaan op hernieuwbare vormen van energie en verwarmen. Dat past bij onze ambitie voor een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. De Warmtevisie toont alternatieve manieren om warmte op te wekken. En praktische stappen die de gemeente samen met inwoners wil zetten om dit te bereiken. Op woensdag 27 oktober 2021 is de Warmtevisie vastgesteld door de gemeenteraad van Noordenveld.

Warmtevisie Noordenveld tot stand gekomen door samenwerken

De Warmtevisie beschrijft in stappen hoe woningen in Noordenveld aardgasvrij worden. De visie kijkt tot 2030, omdat er daarna nieuwe technieken en mogelijkheden kunnen ontstaan. Wonen zonder aardgas is beter voor het klimaat. Het betekent niet dat inwoners inleveren op comfort in hun woning. Het geeft een lagere energierekening en zorgt voor een betere leefomgeving voor toekomstige generaties. De Warmtevisie Noordenveld is ontstaan door samenwerking tussen gemeente, inwoners en verschillende organisaties en ondernemers.

Wethouder Kirsten Ipema: ‘De Warmtevisie Noordenveld is door binnengekomen zienswijzen van inwoners aangepast. In de aangepaste en nu vastgestelde Warmtevisie staat duidelijk geformuleerd dat er geen sprake is van dwang om van het gas af te gaan. Juist het samen onderzoeken van mogelijkheden en inwoners hierbij praktisch ondersteunen staat voorop in de Warmtevisie. Dit is uitvoerig besproken tijdens de besluitvormende vergadering van de Gemeenteraad. Ook bij de uitvoering die nu volgt houdt dit onze aandacht. Aardgasvrij worden kan alleen als we samenwerken. Met inwoners, ondernemers en organisaties.’

In de Energieke Buurten aan de slag met uitvoeringsplannen

De Warmtevisie geeft inzicht in wijken waar de gemeente voor 2030 met bewoners stappen wil zetten. Hieronder vallen de drie Energieke Buurten. Voor een groot deel van de wijken in Noordenveld geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn. De gemeente gaat nu samen met inwoners van de Energieke Buurten aan de slag met het maken van wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat welke stappen de buurt neemt om uiteindelijk van het aardgas af te kunnen. En wat alternatieven zijn om de woningen te verwarmen. De Energieke Buurten zijn Roderwolde en omliggende dorpen, Peize Kortland en Norg-West.