Wijkuitvoeringsplannen Energieke Buurten vastgesteld

Afgelopen maand zijn drie wijkuitvoeringsplannen vastgesteld door het college. Na maanden van overleg met verschillende belanghebbenden, onderzoek en het organiseren van buurtbijeenkomsten. Het zijn de wijkuitvoeringsplannen van de drie Energieke Buurten: Roderwolde e.o., Norg-West en Peize Kortland. Een mijlpaal voor de inwoners van deze buurten en de gemeente Noordenveld.

Energieke Buurten

In het project Energieke Buurten werken we sinds 2018 samen met inwoners en lokale energiecoöperatie Noordseveld aan de energietransitie. We werken in Noordenveld toe naar wijken met woningen zonder aardgas. In 2021 sloten ECN en gemeente Noordenveld hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De Energieke Buurten Roderwolde e.o., Norg-West en Peize Kortland zijn benoemd in de Warmtevisie Noordenveld en gaan al vóór 2030 stappen zetten naar een aardgasvrije toekomst. Per buurt is er een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Het plan is een uitwerking van de Warmtevisie Noordenveld.

De wijkuitvoeringsplannen zijn bedoeld als een richtlijn en handleiding voor de bewoners en de werkgroep. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de woning en het maken van de overstap naar een duurzame warmtebron. Het plan geeft aan welke collectieve maatregelen er genomen gaan worden. Tevens staat in het plan wat de bewoners zelf kunnen doen om hun woning te verduurzamen en hoe de gemeente bewoners ondersteunt in de zelf te nemen maatregelen. De plannen zijn eind 2023 vastgesteld door het college.

Tijd voor actie

Nu de wijkuitvoeringsplannen zijn vastgesteld, is het tijd voor actie. Zo heeft er al in twee Energieke Buurten een energiemarkt plaatsgevonden. De inwoners van de buurt konden hier concrete offertes ontvangen voor het verduurzamen van hun huis en advies ontvangen over alle subsidiemogelijkheden. De energiemarkten zijn goed bezocht en we merken dat steeds meer inwoners maatregelen willen nemen om hun woning te verduurzamen. De gemeente en de Energiecoöperatie Noordseveld (ECN) blijven onze inwoners hierbij ondersteunen.

Wij zijn trots op de vastgestelde wijkuitvoeringsplannen en gaan met vertrouwen richting een Duurzaam Noordenveld.