Winst Global Goals prijs

Tijdens de digitale bijeenkomst van Global Goals gemeenten hebben wij de prijs voor beste ‘Verbinder’ gekregen! De Global Goals zijn zeventien duurzame werelddoelen (ook SDG’s genoemd). Deze doelen zijn vastgesteld door de VN om in 2030 de wereld een betere plek te maken. Gemeente Noordenveld ontving de prijs omdat zij onderwijs, inclusie en toegankelijkheid in verbinding brengen met de Global Goals. Wethouder Kirsten Ipema nam de prijs in ontvangst.

SDG verbinden met het onderwijs

Op Nationale SDG Actiedag in 2020 ondertekenden de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Noordenveld een SDG-Alliantie. Zo kregen deze duurzame doelen een plek in het beleid van de scholen. Studenten van NHL Stenden vertaalden ook SDG-doelen naar de praktijk. Noordenveld was de eerste gemeente waar scholen een SDG-Alliantie tekenden. De Raad van Kinderen speelde hierin een belangrijke rol. Het initiatief kwam van Anita van der Noord, regiocoördinator van Gemeenten 4 Global Goals Noord–Nederland.

SDG’s verbinden met inclusie en toegankelijkheid

Gemeente Noordenveld koppelt de Lokale Inclusie Agenda aan Global Goals doel 10 ‘Ongelijkheid verminderen’. Zo werken we toe naar inclusief beleid en uitvoering. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, zelfstandig en op basis van gelijkheid. Ook mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische klachten. Samen met de stichting Toegankelijk Noordenveld, Welzijn in Noordenveld, vrijwilligers(organisaties), inwoners, ondernemers en andere partijen is er de afgelopen jaren veel werk verzet om ongelijkheid tegen te gaan.

Ambassadeur SDG-doelen in Drenthe

Wethouder Kirsten Ipema, die de prijs in ontvangst nam, is sinds enige tijd ook SDG- ambassadeur van de provincie Drenthe.

”We zijn erg blij en dankbaar dat we deze prijs hebben gekregen. Verbinding is belangrijk bij de SDG-doelen, alleen samen kunnen we zorgen voor een betere wereld. De doelen worden ook veel zichtbaarder wanneer we ze verbinden aan de praktijk. Als SDG-ambassadeur wil ik laten zien hoe wij dit in Drenthe doen!”

Kirsten Ipema